1- هدف از ایجاد این وب سایت چیست؟

در درجه اول ایجاد بستری نوین برای ارتباط با مشتریان و ارائه هر چه بهتر ایده های نو به آنها و دوم آنکه عرضه فایل‌های کاربردی و طراحی و هر آنچه که موجب رفع نیازهای کامپیوتری و دیجیتالی شما می‌شود.

فهرست